Karlo IV., Car po milosti Božjoj, jedna je od glavnih izložbi ovog desetljeća. Ova jedinstvena zbirka češke i međunarodne umjetnosti otvorena je javnosti prvi put u modernoj povijesti. Izložba se već održava u New Yorku, ali dolazi u Prag 16. veljače do 21. svibnja 2006. u sklopu zajedničkog projekta Praškog dvorca i Metropolitanskog muzeja umjetnosti u New Yorku. Izložba će sadržavati više od 220 eksponata koje je posudilo više od 90 galerija, muzeja i privatnih zbirki u 15 zemalja.


Istorijski, biografska drama sa prevodom - Luter (2003) - Svibanj 2022