Zima je u gradu ljubavi. Nad Parizom puše oluja, zbog čega je grad zalazio u sumrak. Kupola silueta na ovoj fotografiji je Les Invalides, veliki spomenik zlatne kupole u kojem je pokopan Napoleon Bonaparte. Svjetlo se u Parizu uvijek mijenja, a gledajući prizore poput ovog, lako je razumjeti kako je grad nadahnuo rođenje impresionističkog pokreta.

Sumračna oluja nad Parizom

Hvala Jade Maitre iz TripShooter-a na dozvoli za ponovnu proizvodnju slike.


Budapest, Hungary | Fairytale City - Prosinac 2021