Vlažna vapnenačka staza Stradun, glavna prometnica u Starom gradu Dubrovniku, blistala je pod uličnim svjetlima. Prvi put osnovan oko 7. stoljeća, Stari grad postao je važna morska sila na Sredozemlju tijekom 13. stoljeća. Dubrovnik je sve popularniji među brodovima i turistima. Međutim, ovaj zidani grad je tih zimskih mjeseci miran, pa ga čini radovima istražiti neke od najvažnijih primjera srednjovjekovnih, renesansnih i baroknih spomenika s utvrdama i ulazima koji pružaju ulazne točke u ovu UNESCO-ovu svjetsku baštinu.

Stradun, glavna ulica u Starom gradu Dubrvonika.

Hvala Tiara Anggamulia iz Fotografske kuće Tiara na dopuštanju za ponovno stvaranje slike.


DUBROVNIK U DRUGOM SVJETSKOM RATU - film Slobodna interpretacija - Prosinac 2021