Punta GordaStarwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. možda će biti zainteresiran za osnivanje jednog od njegovih hotela u Punta Gordi, Florida. Gradski menadžer Howard Kunik i direktor za turizam županije Charlotte Becky Bovell sastali su se sa predstavnicima Starwooda koji su izrazili interes za osnivanje hotela o tome što će postati Harbor Inn Resort & Yacht Club koji će voditi preko rijeke mira u središtu Punta Gorde.


Cyberatak na sieć hoteli Starwood, należących do firmy Marriott - Svibanj 2022